Empresas de Teleasistencia en Pontevedra

La Teleasistencia proporciona servicios de teleasistencia para la atención de mayores y personas con autonomía reducida. Este listado muestra 7 empresas de teleasistencia en Pontevedra

Este listado muestra 7 empresas de teleasistencia en Pontevedra

Ver más

Pontevedra

Buscar empresas en...

Teleasistencia

Encuentra empresas en

Últimos presupuestos enviados a empresas de teleasistencia en Pontevedra

Estimados Sres. Este Concello ten interese en poñer en marcha un servizo municipal de teleasistencia domiciliaria dirixido a persoas maiores ou con discapacidade que vivan soas, con un nº de beneficiarios inicial de entre 23 e 30 usuarios. A tal efecto, se fose do seu interese propoñer oferta, poden facelo presentando proposta económica no rexistro de entrada deste Concello antes do día 10 de xaneiro de 2013, indicando o custe mensual por usuario, co IVE desglosado, e acompañando documento características do servizo ofertado, entre outros aspectos: - Ubicación do centro de atención. - Características técnicas do servizo ofertado e condicións do mesmo - Caraterísticas do persoal adscrito o servizo (coordinadores, operarios, persoal da unidade móbil se fose o caso): numero, perfile titulación Un cordial saúdo.